sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Nguyễn Thành Sơn
GIÁM ĐỐC
0903 673 543 - (028) 39710491

LEN CHỈ

Tơ - Sợi Polyester 75D (Vắt sổ A)
Tơ - Sợi Polyester 75D (Vắt sN...
Tơ - Sợi Polyester 150D (Vắt sổ)
Tơ - Sợi Polyester 150D (Vắt s...
Tơ - Sợi Polyester 300D (Vắt sổ)
Tơ - Sợi Polyester 300D (Vắt s...