sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Nguyễn Thành Sơn
GIÁM ĐỐC
0903 673 543 - (028) 39710491

DANH MỤC SẢN PHẨM

Chỉ may SP 20/2
Chỉ may SP 20/2
Chỉ may SP60/3
Chỉ may SP60/3
Chỉ may SP60/2
Chỉ may SP60/2
Chỉ may SP50/3
Chỉ may SP50/3
Chỉ may SP50/2
Chỉ may SP50/2
Chỉ may SP40/2
Chỉ may SP40/2
Chỉ may SP30/3
Chỉ may SP30/3
Chỉ may SP30/2
Chỉ may SP30/2
Chỉ may SP20/9
Chỉ may SP20/9
Chỉ may SP20/
Chỉ may SP20/
Chỉ may SP20/4
Chỉ may SP20/4
Chỉ may SP 20/3
Chỉ may SP 20/3
Tơ - Sợi Polyester 75D (Vắt sổ A)
Tơ - Sợi Polyester 75D (Vắt sN...
Tơ - Sợi Polyester 150D (Vắt sổ)
Tơ - Sợi Polyester 150D (Vắt s...
Tơ - Sợi Polyester 300D (Vắt sổ)
Tơ - Sợi Polyester 300D (Vắt s...
Chỉ may SP40/3
Chỉ may SP40/3